De Zwolse Tippelaars
Opgericht 24 maart 1941 te Zwolle

Privacy verklaring

De Neutrale Wandelsportvereniging ‘De Zwolse Tippelaars” is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40060238. Deze privacyverklaring vormt een toevoeging aan het huishoudelijk reglement artikel 1 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens “De Zwolse Tippelaars” verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 “De Zwolse Tippelaars” verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van “De Zwolse Tippelaars”;
b. een product afneemt van “De Zwolse Tippelaars”, zoals deelnemen aan de wandeltochten of deelname aan andere evenementen.
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).
1.2 “De Zwolse Tippelaars” verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. rekeningnummer(s);
g. het lidmaatschap(nummer) van de KWBN;
h. en voorts mogelijk gegevens, zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de vereniging.
i. foto’s gemaakt tijdens wandeltochten, feestavonden en andere gelegenheden.
1.3 “De Zwolse Tippelaars” kan deze gegevens gebruiken voor:

  • het verstrekken van de gepersonaliseerde wandeldocumenten.
  • het clubblad en de website.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met “De Zwolse Tippelaars” via telefoonnummer 038-4213631 of via e-mail hworp@home.nl voor meer informatie over:
a. de wijze waarop “De Zwolse Tippelaars” de gegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die “De Zwolse Tippelaars” met betrekking tot u verwerkt;
d. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens/foto’s door “De Zwolse Tippelaars”.3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
a. “De Zwolse Tippelaars” zal uw gegevens/foto’s uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
b. “De Zwolse Tippelaars” treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.
4. DERDEN
“De Zwolse Tippelaars” kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

  • De Koninklijke Wandel Bond Nederland waarvan u lid bent;
  • Vrijwilligers van de “De Zwolse Tippelaars” voor de uitvoering van een dienstverlening;

“De Zwolse Tippelaars” verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Deze is te vinden op onze website www.dezwolsetippelaars.nl
Zwolle, Juni 2018